• Kácení stromů ve ztížených podmínkách
  • Ořezy vzrostlých stromů
  • Frézování pařezů
  • Bezpečnostní vazby stromů
  • Stříhání živých plotů