• Opravy fasád poškozených ptactvem
  • Opravy lokálního poškození fasád
  • Výměny větracích mřížek
  • Čištění fasád tlakovou vodou
  • Aplikace fungicidních a biocidních prostředků
  • Nátěry fasád