• vysokotlaké čištění střešních krytin
  • čištění rýn, svodů a lapačů střešních splavenin
  • nátěry střech
  • výměna poškozené střešní krytiny
  • opravy/výměny poškozených nosných konstrukcí
  • opravy/sanace komínových těles a komínových hlav
  • opravy klempířských výrobků