• opravy fasád poškozených ptactvem
  • opravy lokálního poškození fasád
  • zednické opravy
  • výměny větracích mřížek
  • čištění fasád tlakovou vodou
  • aplikace fungicidních a biocidních prostředků
  • nátěry fasád